Umetnički rukovodilac:  S A V O   K A T I Ć ***

Kontakt telefon: 064/2466-040 ***

E-mail: savo.katic@gmail.com ***

TERMIN PROBA: četvrtkom 21:30h – 22:30h ***