Umetnički rukovodilac: G O R A N    S T A N K O V – pedagog za tradicionalnu igru, specijalista ***

TERMIN PROBA: ponedeljkom i petkom 18:30h – 19:30h ***


 

O NAMA

Uzrast grupe, od 6-9 godina.

Dečje stvaralaštvo treba negovati tokom predškolskog i ranoškolskog doba, a i podsticati kako bi u toku daljeg rada u ansamblu došlo do punog izražaja stvaralačkog potencijala deteta.  Scenska primena narodnih igara vezana je za rad sa decom u okviru folklornih sekcija, sastoji se u izboru materijala i njihovo povezivanje u celine, koje treba najbolje da prikažu i predstave oblast iz koje se igre obrađuju. Sve to moguće je postiću u radu sa decom uz pomoć znanja umetničkih rukovodilaca.

Glavni zadaci ovog rada jesu:

– Upoznavanje dece sa narodnom igrom, pesmom, muzikom….

– Formiranje moralnog lika i stvaranja vedre i zdrave ličnosti, (razvijanje smisla za kolektivni život i rad, drugarstvo i prijateljstvo, razvijanje dečje kreativnosti)

– Razvoj senzomotornih funkcija i sticanje estetske kulture kao instrumenta izražavanja pokretom,

– Razvijanje sluha i ritma,

– Ljubav prema narodnom stvaralaštvu, kulturi, narodnoj tradiciji, negovanje i očuvadečjeg tradicionalnog stvaralaštva…..

S obzirom da su deca veoma mala, o nekoj ozbiljnijoj postavci i primeni narodnih igara ne može biti govora.