Umetnički rukovodilac: G O R A N    S T A N K O V – pedagog za tradicionalnu igru, specijalista***

TERMIN PROBA: ponedeljkom i petkom 19:30h – 20:30h ***

Dodatni termin rada, usklađuje se prema dogovoru sa članovima grupe. Najčešće, subotom u popodnevnim satima.

Uzrast grupe, od 12 – 16 godina života deteta.

Narodne igre su jedan od oblika narodnog stvaralaštva. Tesno su vezane za život naroda, te stoga održavaju njihov duh, njegova shvatanja, zasnovanoj na materijalnoj i duhovnoj kulturi u pojedinim etapama društveno istorijskog kretanja našeg naroda. Narodne igre danas, kao i nekad, zauzimaju bitno mesto u većini našeg naroda. Njihova uloga je velika, mada je u dalekoj prošlosti njena uloga bila i znatno
veća.

Bogatstvo narodnih igara izvire iz dubokog smisla našeg naroda, da svoje unutrašnje stanje života i težnje izraze pokretom, odnosno igrom. Velika raznovrsnost, narodonih igara, osnovnih elemenata, formacija i stilova, govori o neiscrpnoj mašti i kreativnosti našeg naroda.

Pratnja igara pesmom i muzikom, uz veliki broj ritmova i melodija, od najednostavnijih do najsloženijih, takođe predstavlja blago od ogromnog značaja sa gledišta muzičkog folklora.

Izbor igara u radu sa ovom grupom, zavisi od sposobnosti dece da primene određene igre, kao i njihom stepenu zrelosti i sposobnosti da određene oblasti savladaju bez teškoće. Naravno, zadatak umetničkog rukovodioca je da pripremi, obezbedi i proceni, da li oblast koja je uzeta za razmatranje i rad sa decom, može da se obradi, a da to ne predstavlja veliko opterećenje za dete.

Narodne igre imaju i veliki vaspitni značaj u radu sa decom. Upoznavajući narodne igre, deca upoznaju kulturu kako svog naroda, tako i naroda drugih etničkih zajednica. Ovaj uzrast dece, već ima solidno igračko iskustvo, te su sposobni da zadovolje i odrđene složenije igračke forme.

Rad ove grupe zasniva se da obradi određenih oblasti i autentične narodne igre tih oblasti, budu povezane u spletove igara, ili ne toliko zahtevnim koreografskim rešenjima. Sama interpretacija ovog uzrasta i njihov poriv da na sceni izgledaju što bolje i zrelije, nosi lepotu i šarm, koji se ničim neda nadoknaditi.

Ova grupa, svoj rad već ozbiljno publikuje. Česti koncerti doprinose sticanju sve većeg igračkog iskustva, spoznaju o sceni i vladanju na istoj, negovanju narodne igre i sklonosti ka estetskom izražavanju i ispoljavanju vlastite tj. lične kreativnosti.

I na kraju ne manje bitno, deca se druže i socijalizuju, razvijaju osećaj pripadnosti grupi i Društvu u celini.

Pogledajte video sa učešća starijeg dečjeg izvodjačkog  ansambla na festivalu “Zlatni opanak u Valjevu” 2016. godine, na kojem su ova deca uz učešće 39 ansambala iz Srbije, osvojila srebrnu plaketu festivala.