Slaviša Đukić, rođen 24.03.1967. godine u Kruševcu gde je završio osnovnu i
srednju školu ( građevinski tehničar za visoku gradnju).
2013. godine završio Visoko strukovnu školu za obrazovanje vaspitača u
Kikindi, smer za narodnu igru.
Radi kao nastavnik narodne igre-glavni predmet u Baletskoj školi u Novom Sadu
od 1999. Godine.
Oženjen i otac jednog deteta.
Igračku karijeru započeo u Kruševcu 1977. godine u KUD-u „ 14. Oktobar“.
Dolaskom u Novi Sad ,na studije 1986. godine, igračku karijeru nastavlja u KUD-u
„Svetozar Marković“ iz Novog Sada, gde je i sada član. Od 1988. godine postaje
rukovodilac dečjeg sastava, zatim pripremnog i asistent u izvođačkom ansamblu.Nakon
toga ,1992. godine postaje i umetnički rukovodilac izvođačkog sastava na kome se i danas
nalazi.
Tokom rada, na mestu rukovodioca, postavio nekoliko koreografija koje se i danas
nalaze na repertoaru: igre iz Vranjskog Pomoravlja; igre iz Kobišnice; igre okoline
Niša; igre okoline Brčkog; kolaž vojvođanskih igara, igre iz Prizrena…
Saradnik je Centra za izučavanje tradicionalnih igara Srbije, za čije je potrebe
i potrebe očuvanja narodnih igara Srbije obavlja terenska istraživanja u Štavici,
Raškoj oblasti, Kruševačkoj župi, Homolju i trenutno radi na istraživanju Zvižda.
Bio predavač na seminaru za izučavanje tradicionalnih igara Srbije u
organizaciji Etnomuzikološkog instituta Muzičke akademije u Beogradu.
Od 2010. godine predavač za predmet labanotacija na seminaru Vojvođanskog
folklora u organizaciji Saveza amatera Vojvodine.