Goran M Stankov, rođen 26. septembra, 1973. godine u Novom
Sadu.Osnovnu školu završio u Bukovcu, gde i stanuje, srednju
tehničku školu u Novom Sadu, a studije pedagogije na Visokoj
školi strukovnih studija, u Kikindi – smera tradicionalna igra.
Folklorom se bavi 38 godina. Pored studija, učesnik je na
desetine seminara i radionica tradicionalne igre i muzike
naroda Srbije. Član je udruženja Centra za očuvanje
tradicionalne igre i muzike Srbije, sa sedištem u Beogradu.
Svoje igračko stasavanje i saznavanje o tradicionalnim igrama,
započeo još 1980. godine u bukovačkom KUD-u „Milica
Stojadinović Srpkinja“, na čijem je čelu pune 22 godine, kao
glavni umetnički rukovodilc i koordinator za igru i muziku.
Radi u vrdničkom KUD- „ Srevan Šalajić“ punih 13 godina, bio
stručni saradnik mnogim ansamblima. Svoj igrački vek, posvetio
je gradskim ansamblima KUD „Svetozar Marković“ Novi Sad, kao i
Akademskom foklornom ansamblu „Sonja Marinković“ Novi Sad.
Učesnik je mnogobrojnih smotri narodnog stvaralaštva, kao i
festivala gde je osvaja značajna priznanja. Trenutno radi kao
glavni umetnički rukovodilac ansambla narodnih igara i pesama
KUD-a „Milica Stojadinović Srpkinja“ iz Bukovca i rukovodilac
Dečjih ansambala i koordinator,kao i korukovodilac izvođačkog
ansambla KUD-a „Svetozar Marković“ Novi Sad. Oženjen i otac
dva dečaka. Specijalističke studije „metodiku kulture pokreta i
muzike“ specijalizirao na fakultetu za Društveno– humanističko,
pedagoške nauke u Kikindi. Specijalista za tradicionalne igre
Srbije.