Umetnički rukovodilac:  MILAN   BATES  ***

Kontakt telefon:  064 / 112-6586  ***

e-mail:  milanbates92@gmail.com ***

TERMIN PROBA:
ponedeljkom i petkom 18h – 19h ***
Ovu sekciju pohađaju deca uzrasta od 3-6 godina. Probe se održavaju dva puta nedeljno, po potrebi i ćešće u dogovoru sa rukovodiocem sekcije.

Rad sa ovom decom, osmišljen je tako da ono predstavlja svojeversnu radionicu dečjeg narodnog tradicionalnog stvaralaštva. Muzičko stvaralaštvo kod dece, javlja se vrlo rano i svoj vrhunac dostiže između 4- 5 godine života deteta, kada je dete koliko toliko ovladalo tehnikom pevanja i jednostavnih pokreta, koje može da kombinuje u okviru igara sa pevanjem.

Da bi se podsticalo dečije stvaralaštvo potrebno je uspešno primenjivati muzičke zadatke, i uz samu igru potrebno je negovati lepo i izražajno pevanje, što se sa ovim uzrastom i čini. Sa decom se obrađuju pesme malog ambitusa, ne tako zahtevne u izgovoru, a ujedno se kroz same pesme vežba i razvija sposobnost govora.

„Igre se prenose s kolena na koleno. Tragove nečije omiljene igre moguće je naći u nazad, kod njegovih roditelja i kod roditelja njegovih roditelja, i unapred – kod njegove dece koja će,…, naučiti i svoju decu da igraju istu igru. Otud slobodno možemo reći da analiza igara zahvata jednu veliku istorijsku matricu koja se proteže u nazad… Prekidanje ovog lanca koji obuhvata pet ili više genracija može imati dejstvo geometrijske progresije… Igre se mogu izvitoperiti ili promeniti iz generacije u generaciju, ali izgleda da postoji jaka sklonost ka nasleđivanju igara unutar iste porodice, ako ne i šireg roda. U tome je istorijski značaj igara.   (E. Bern, Koju igru igraš?, Beograd 1987, 177)