Suzana Lazar, rođena 18.10.1990. u Zrenjaninu.
DIPLOMIRANI TEORETIČAR UMETNOSTI
Godine 2014-2015. Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Odsek: Muzička pedagogija , Master studije.
Godine 2009-2014. Akademija umetnosti u Novom Sadu, Studijski program: Muzička
pedagogija,Osnovne studije obavezni instrument: klavir.
MUZIČKI SARADNIK
Godine 2006-2009. Srednja muzička škola ,, Josif Marinković ’’ u Zrenjaninu, odsek: Teorija muzike,
obavezni instrument: klavir , uporedno pohađanje Odseka za solo pevanje.
Godine 2000- 2006. Niža muzička škola ,, Josif Marinković’’ u Zrenjaninu, odsek: Klavir.
Praksa u Osnovnoj i Srednjoj muzičkoj školi ,, Isidor Bajić’’ u Novom Sadu, u Gimnaziji ,, Jovan
Jovanović Zmaj’’ u Novom Sadu, u Osnovnoj opšte-obrazovnoj školi ,, Žarko Zrenjanin ’’ u Novom
Sadu, predmeti muzička kultura i solfeđo.
Učestvovala u mnogim državnim i međunarodnim svečanostima i takmičenjima sa srednjoškolskim i
akademskim horom,takođe učestvovala na „Festivalu solfeđa“ na Akademiji umetnosti u Novom
Sadu.
Član Mešovitog hora KUD-a „Svetozar Marković“ od 2014. godine sa kojim je učestovala na
koncertima, memorijalnim festivalima i takmičarskim festivalima (zlatna plaketa – Festival muzičkih
društava Vojvodine, Ruma, 2015. i zlatna medalja – „Majske muzičke svečanosti“, Bijeljina – R
Srpska, BiH, 2016.)
Od oktobra 2016. godine dirigent Mešovitog hora. Od tada su značajniji nastupi i nagrade:
– Nasup na Godišnjim koncertima KUD-a ,,Svetozar Marković '', Novi Sad (2016. i 2017.)
– Nastup na Humanitarnom koncertu u Sinagogi, Novi Sad (2017.)
– Nastup na 4. Horskom festivalu ,, Slobodan Bursać '', Zrenjanin (2017.)
– Zlatna medalja i naziv Laureata festivala na Trećem međunarodnom festivalu horova u Herceg
Novom, Crna Gora (2017.)
– Zlatno odličje na 54. Festivalu muzičkih društava u Rumi (2017.)
– Prijateljski koncert : Nastup sa Somborskim pevačkim društvom, Gradska kuća, Sombor (2017.)
– Prijateljski koncert : Nastup sa Somborskim pevačkim društvom, dvorana “Eđšeg”, Novi Sad
(2018.)